מסמכים נחוצים לצורך הגשת בקשה למשכנתא:
זיהוי:
- ת.ז של שני בני הזוג (כולל ספחים מלאים)
- לאזרחי חו"ל –פספורט (רשיון נהיגה באם ישנו )

הכנסות:
- שכירים: 3 תלושי שכר אחרונים
- עצמאיים: א.אישור רו"ח ב.שומת מס אחרונה.
- אישורים על כל הכנסה אחרת (עם תאריך התחלה)

התנהלות כלכלית:
- דפי עו"ש 3 חודשים אחרונים (עם שם בעל החשבון עליהם)
- טבלת יתרה לסילוק של המשכנתא הקודמת וכן שנתיים אחרונות של החזרים חודשיים (אם קיימת משכנתא)
- פירוט הלוואות בנקאיות (אם קיימות)

זכויות בנכס:
-נוסח טאבו או אישור זכויות (אם יש)