M.D IDEAL
מעוף משכן פיתחה תוכנת מחשב יחודית M.D Ideal
למשכנתא אידיאלית עם שורת החזר הנמוכה ביותר
התוכנה עושה מליוני ספקולציות כדי לתת את התוצאה הטובה ביותר של הרכבת תמהיל המשכנתא
החסכון מתבטא בעשרות אלפי שקלים ויותר