הצעה ופרוט השירותים לטיפול בליווי חברי קבוצת רכישה
1.     שלב א - תכנון עבודה ולו"ז
1.1. לימוד והתייחסות פרטנית לדוח 0.
1.2. איתור בנק מלווה לפרויקט תוך ניהול מו"מ על אחוזי מימון ,ריביות ולוחות התשלומים .
1.3. התנהלות מול הבנק המלווה עד קבלת האישור למימון.
1.4. איסוף המידע וניתוחו לגבי הלווים, סכומי המימון הנדרשים ומסמכים נוספים הנדרשים לצורך הפעילות עם הלווים.
1.5. תיאום ציפיות ולוחות זמנים בהתאם להנחייתו הבלעדית של המזמין.

2.     שלב ב- טיפול, הסברה ואישור לווים
2.1. יצירת קשר עם כלל חברי הקבוצות, מתן הסבר מקיף בכתב על פעילות המימון בקבוצות רוכשים
        ועל תפקיד הספק והנחייה ברורה בכתב לגבי המסמכים שעל הלווים להכין.
2.2. פגישות אישיות עם לווים בהתאם לצורך.
2.3. טיפול בקבלת מענקי מקום לזכאים.
2.4. איסוף כל החומר הנדרש והכנתו בצורה המיטבית לצורך הגשתו לבנק לצורך אישור הלווים.
       הגשת הבקשה לבנק ומעקב צמוד עד מתן האישור העקרוני ללווה.
2.5. הכנת תיק ההלוואה לחתימות.
2.6. טיפול במגוון הנתונים המאפיינים את אופי הקבוצה.
2.7. מתן פתרונות ויעוץ ללווים גבוליים (בעיות אשראי, יכולת החזר וכד').

3.     שלב ג- החתמת הלווים בבנק המלווה
3.1. הזמנת בעלי הזכויות לחתימות, וכן סגירת נושא הביטוח מול הבנק, הכל בנוכחות נציגי הספק ובליוויו הצמוד.
3.2. סיוע בהמצאת כל שאר המסמכים הדרושים לתיק וזירוז ההליכים בבנק עד לביצוע התיק.