- עד 100,000 ₪ ללא שיעבוד על הנכס, בדרך כלל ל 5 שנים.
- ביצוע תוך 24 שעות.
- לבעלי חשבון בנקאי ללא עיקולים או הגבלות.